Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookieverklaring bedrijfsopleidingen Koning Willem I College

Privacy- en cookieverklaring bedrijfsopleidingen Koning Willem I College

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 juni 2022.

Jouw privacy is voor het Koning Willem I College (hierna: KW1C) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij KW1C doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je één van de bedrijfsopleidingen aan het KW1C volgt of onze website www.bedrijfsopleidingen.kw1c.nl bezoekt. Wanneer je één van de bedrijfsopleidingen aan het KW1C volgt of onze website bezoekt, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Interesse kenbaar maken voor een bedrijfsopleiding

Via onze website kun je je interesse kenbaar maken voor een bedrijfsopleiding aan het KW1C.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam organisatie, indien van toepassing
 • Opleiding van interesse

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen over jouw interesse in een bedrijfsopleiding netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Het leveren van onze diensten

Nadat je jouw interesse kenbaar hebt gemaakt via onze website, neemt een medewerker van het KW1C contact met jou op om te kijken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Op basis van dit gesprek zal een offerte opgesteld worden, waarna wij na akkoord op deze offerte de opleiding aan de organisatie zullen leveren.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam organisatie
 • Opleiding van interesse
 • Eventuele vereisten voor opleiding (bij opleiding op maat)
 • Aantal deelnemers (bij opleiding op maat)
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na afloop van de overeenkomst binnen een jaar weer bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Aanmelden voor een bedrijfsopleiding

Om een bedrijfsopleiding aan het KW1C te volgen, dien je je eerst aan te melden. Dit kan via onze website of via de mail. Ook kan het zijn dat je doorgeleid wordt naar de algemene website van het KW1C om je daar aan te melden voor de opleiding.

Hiervoor verwerken wij, afhankelijk van de opleiding die je gaat volgen, de volgende persoonsgegevens:

 • Naam organisatie
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Gekozen opleiding
 • Gewenste start opleiding
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Achternaam
 • Tussenvoegsels
 • Eerste officiële naam
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Geboortedatum
 • Geboortegemeente
 • Geboorteland
 • Geboorteplaats
 • BSN-nummer
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gevolgde hoogst afgeronde vooropleiding
 • Vakkenpakket vooropleiding
 • Startdatum vooropleiding
 • Einddatum vooropleiding
 • Eventuele toelichting vooropleiding
 • Naam school vooropleiding
 • Adresgegevens school vooropleiding
 • Profiel vooropleiding
 • Oriëntatie
 • Eventuele bijzonderheden in verband met begeleiding
 • Topsporter (ja/nee)
 • Medische/psychische bijzonderheden

Indien diploma niet behaald vooropleiding:

 • Gevolgde klassen
 • Overgegaan (ja/nee)

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren en jouw aanmelding in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie tot maximaal twee jaar na jouw aanmelding als je de opleiding uiteindelijk niet bij het KW1C gaat volgen. Ga je de opleiding daadwerkelijk bij ons volgen, dan worden jouw gegevens tot maximaal 7 jaar na uitschrijving bewaard.

Bedrijfsopleiding volgen aan het KW1C

Volg je een bedrijfsopleiding aan het KW1C, dan verwerken wij hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Opleiding
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Studievoortgang
 • Deelnemersnummer
 • Beeldmateriaal

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de onderwijsovereenkomst uit te kunnen voeren. Hieronder valt onder andere het geven van de lessen, het bijhouden van jouw studievoortgang en het jou in staat stellen om een diploma te behalen. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 7 jaar na uitschrijving.

Referenties

Op onze website plaatsen wij referenties van werkgevers waarmee wij samenwerken. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Functietitel
 • Bedrijfsnaam
 • Foto 
 • Inhoud van de gedeelde referentie

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Google Maps
Op onze website kun je gebruik maken van Google Maps, bijvoorbeeld om de route naar één van onze locaties te berekenen. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware van Google. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (Google) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Contact
Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of via het contactformulier.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een e-mail
 • Eventuele informatie die je zelf verschaft via de telefoon

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

SoortCookie; Entiteit; waarborgen   Doel Bewaartermijn 
FunctioneelGoogle Tag Manager    Google LLC, Verenigde Staten     Privacyverklaring   Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.   Sessie 
 Diversen:   First party cookies met strikt functionele doeleinden.Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Maximaal 2 jaar
AnalytischGoogle Analytics 
  Google LLC, Verenigde Staten     Privacyverklaring  
Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:   een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;  Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google; en wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. Maximaal 2 jaar 
 Hotjar   Hotjar Ltd., Malta   PrivacyverklaringHotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website).1 jaar
 LinkedIn Analytics   LinkedIn Corporation, Verenigde Staten   PrivacyverklaringDeze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.Maximaal 2 jaar
MarketingYouTube   Google LLC, Verenigde Staten   PrivacyverklaringDe cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden: Ze maken het mogelijk om geïntegreerde YouTube video’s op onze website te tonen.Ze registreren een uniek ID welke wordt gebruikt door Google om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.Ze brengen de brandbreedte van de websitegebruiker in kaart op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s, en/of ze brengen overige functionaliteiten in kaart m.b.t. YouTube video’s. Ze tracken op basis van een uniek ID op devices met behulp van de geografische GPS-locatie.Maximaal 8 maanden
 Google DoubleClick   Google LLC, Verenigde Staten     Privacyverklaring Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.  Maximaal 6 maanden
 Google Dynamic Remarketing   Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring  Deze cookies worden geplaatst, zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.Maximaal 1 jaar
 Facebook Custom Audience   Facebook, Inc., Verenigde Staten   Privacyverklaring  Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.Maximaal 3 maanden
 Facebook Connect   Facebook, Inc., Verenigde Staten   Privacyverklaring  Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren.  Maximaal 3 maanden

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via po@kw1c.nl.  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Educatiestichting Koning Willem I College
Vlijmenseweg 2
5223 GW ‘s-Hertogenbosch

E-mailadres:                                                              info@kw1c.nl 

Telefoonnummer:                                                     +31 (0)20 210 14 46

KvK nummer: 17183287

E-mailadres functionaris gegevensbescherming: fg@kw1c.nl