Tennant Company

Tennant Company
Tennant Company

Tennant lost 20% meer storingen zelf op dankzij maatwerktraining

Al je zoveel, soms bijzonder complexe, machines maakt als Tennant, krijg je regelmatig te maken met storingen in de elektrische componenten. Aan medewerkers de taak om deze op te sporen en op te lossen. Om de kennis op dit vlak binnen het team te vergroten, heeft Tennant gekozen voor een maatwerktraining van Koning Willem I College. En dat is heel erg goed bevallen. Tom van Santvoort, supervisor, vertelt waarom.

Tennant en het Koning Willem I College kenden elkaar al goed. Bij dit scholingsvraagstuk duurde de zoektocht naar een goede opleider dan ook niet lang. “Ik heb hier veel leerlingen van Koning Willem I College rondlopen, wij zijn namelijk stagebegeleider en praktijkopleider. We hebben een goede klik met elkaar en spreken dezelfde taal”, vertelt Tom.

Maatwerk tot in detail
Om ervoor te zorgen dat alle teamleden zelf gemakkelijk storingen kunnen opsporen en oplossen, was er bijscholing nodig. Dit heeft Koning Willem I College opgepakt. Tom vertelt: “We hebben een cursus op maat gemaakt en hier op locatie laten verzorgen. Deze was perfect in elkaar gezet. De docent is hier op bezoek geweest om te komen kijken waar de behoefte lag en wat de leermomenten zouden moeten zijn. Daarbij hebben we elkaar heel goed aangevuld en geënthousiasmeerd.”

“Het is fijn schakelen met KW1C , zij snappen wat wij doen en ze hebben de juiste know how in huis om de cursus te kunnen geven.”

– Tom van Santvoort, Supervisor bij Tennant Company


 

Aansluiting bij praktijk
Tom vond het belangrijk dat de training de medewerkers zou aanspreken. Dat betekent: het juiste niveau en aansprekende voorbeelden gebruiken. “We kunnen een high end cursus met zware wiskundige vraagstukken opzetten, maar dat blijft niet hangen”, legt Tom uit. “De docent was actief betrokken in het leerproces en weet precies waarover hij praat. Hij nam de machines die we hier zelf bouwen als voorbeeld. Dan zorg je voor herkenning en draagvlak. Alle deelnemers waren dan ook positief verrast over inhoud van de cursus, omdat ze zoveel aansluiting vonden bij het lesmateriaal. Dat is goud waard. De cursus bestond uit drie ochtenden en was niet alleen zenden, maar vooral aan de slag met de praktijk.”

Tennant Company referentie

Groei van 80% naar 98%
En dan is het de vraag: wat heeft het bijscholen voor effect? Bij Tennant is dat erg goed merkbaar. “Met deze bijscholing hebben we de kennis van medewerkers verbreed op het gebied van methodisch storingzoeken. Dit was net het stukje dat we nog misten. Medewerkers hebben zichzelf opgegeven en waren gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Voorheen konden we 80% van de storingen zelf oplossen, inmiddels is dit 98%. Dat is een winst van bijna 20%! Bovendien voelen deze medewerkers zich nu een volwaardig afsteller. Dat vinden ze leuk en dat geeft ze meer voldoening.  Mochten we in de toekomst vaker een hulpvraag hebben voor een leerproces, dan gaan we dat zeker weer samen met Koning Willem I College oppakken. Het is fijn schakelen, zij snappen wat wij doen en ze hebben de know how in huis om de cursus te kunnen geven”, sluit Tom af.